Általános szerződési feltételek

I. A Szolgáltató

 1. A www.ratalaltal.hu online áruházat Schiszlerné Ferencz Gabriella. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató neve: Schiszlerné Ferencz Gabriella
 3. A Szolgáltató levelezési címe: 7800 Siklós, Vértanúk utca 59.
 4. A Szolgáltató adószáma: 53715863-1-22

II. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A könyvek, illetve az online tréning vásárlása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.ratalaltal.hu webcímen vagy emailen: az info@ratalaltal.hu címen. Telefonon, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A webáruházon keresztül történőrendelésekkel kapcsolatos visszaigazoló e-mailt és PDF nyugtát a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. Az emailben leadott és személyes átvételt megjelölő rendeléseknél a nyugtát, számlát a személyes átvételkor kapja mega  megrendelő. 
 2. Online tréning esetén a kézhezvételi időpont az elektronikus file letöltésének ideje. Könyveknél a személyes átvétel vagy a postai kiszállítás időpontja. 
 3. Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben az elektronikus file letöltése megtörtént.
 4. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (0620/539 00 11), e-mailben (info@ratalaltal.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.
 5. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 6. Ha a megrendelt és kézhezvett könyv hibás azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben azt a vásárló, fogyasztó a kézhezvételtől számított 3 napon belül a megadott email címen írásban jelzi. Ha a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
 7. Amennyiben a felhasználó a www.ratalaltal.hu oldalon vásárolt könyvet bármilyen, nyilvános internetes felületre feltölti, az az 1999. évi LXXVI. törvénybe ütköző engedély nélküli többszörözésnek minősül, amiért a felhasználó a felelős. Ebben az esetben a Szolgáltató megszüntetheti a felhasználó felhasználói fiókját.
 8. Amennyiben a fenti 7. pontban foglaltakat a felhasználó megsérti, Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
 9. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 10. A megvásárolt könyvek, illetve megrendelt online tréning esetében, azok tartalmáért a mindenkori Kiadó felel.
 11. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.ratalaltal.hu/vasarlas-menete menüpontban olvashatóak.
 12. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 13. A ratalaltal.hu oldalon megvásárolható termékekért bankkártyával, személyes átvétel esetén készpénzzel, illetve postai megrendelés esetén előreutalással lehetséges a fizetés.

 

III. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 4. A www.ratalaltal.hu magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség etikai kódexét.
 5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató címén.

 

Érvényes 2017. március 17-től